,

Στην πραγματικότητα η Γη δεν είναι αυτό που φαίνεται! (Βίντεο)

Στην πραγματικότητα η Γη δεν είναι αυτό που φαίνεται! (Βίντεο)

Άλλοι κόσμοι που προσπαθούν να επικοινωνήσουν με το δικό μας, να επικοινωνήσουν με κάποιους από εμάς, ή με μια μυστική εταιρία της Γης μας που γνωρίζει γι’ αυτούς τους κόσμους, αλλά το σύστημα δεν τους επιτρέπει να κοινοποιήσουν τα πράγματα που γνωρίζουν.

sahiel.gr