,

Το μέλλον της τροφής και των σπόρων

Το μέλλον της τροφής και των σπόρων

Το μέλλον της τροφής και των σπόρων

Το μέλλον της τροφής και των σπόρων (συνέντευξη)
What should every person know about the food they ingest. The documentary «The Future of Food» changed the way we think about food(and continues to do so) by answering this very question.
But, just how has food actually changed? Do we need to worry about genetically modified foods? What about artificial foods? Learn all this more as Kurt Olson, host of the Educational Forum, sits down with Deborah Garcia the award winning creator of «The Future of Food.»