,

Επτά ιστορικές πολεμικές νίκες εναντίον όλων των προβλέψεων | Βίντεο

Επτά ιστορικές πολεμικές νίκες εναντίον όλων των προβλέψεων | Βίντεο

Επτά ιστορικές πολεμικές νίκες εναντίον όλων των προβλέψεων

Όταν η αριθμητική υπεροχή δέν χάρισε την νίκη.