,

Ένας άνδρας με την γυναίκα του οδηγεί σε έναν επαρχιακό δρόμο

Ένας άνδρας με την γυναίκα του οδηγεί σε έναν επαρχιακό δρόμο